POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny ufundowało nagrody w dniu 27.04.2012r. na Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu przeworskiego. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym jest sprawą nadrzędną i stanowi priorytet w działaniach Policji oraz naszego Stowarzyszenia. Podejmowane działania w organizowanie turniejów, mają na celu popularyzację przepisów ruchu drogowego oraz prawidłowych zachowań wśród dzieci i młodzieży. 

W piątek w Hali Sportowej im. T. Ruta przy ul. Misiągiewicza w Przeworsku, o godzinie 9 Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku insp. Ryszard Kula uroczyście rozpoczął eliminacje powiatowe do XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 13 drużyn wyłonionych w drodze eliminacji gminnych przystąpiło do rywalizacji rozwiązując test wiedzy z zakresu prawa ruchu drogowego oraz pokonując rowerem tor przeszkód.

Laureatami konkursu drużynowego w kategorii szkół podstawowych zostali:

I. Miejsce - drużyna Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu: 
- Patryk Jamroży, Marcin Ostrzywilk, Michał Mazur,

II. Miejsce - drużyna Szkoły Podstawowej w Zesp. Szkół im. Ignacego Solarza w Gaci:
- Grzegorz Szlęk, Dawid Stańko, Mateusz Kochmański,

III. Miejsce - drużyna Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Grzęsce: 
- Kacper Szlachta, Wojciech Kukulski, Damian Pieniążek,

IV. Miejsce - drużyna Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalny im Św. Jana Kantego w Łopuszce Wielkiej:
- Aleksandra Żygadło, Mateusz Blok, Mateusz Pleśniak,

V. Miejsce - drużyna Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku:
- Jan Jarosz, Jakub Rudnicki, Wojciech Gorzkiewicz,

VI. Miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  w Sieniawie:
- Artur Kowalczyk, Michał Dubeński, Antosz Kacper.

Laureatami konkursu drużynowego w kategorii szkół gimnazjalnych zostali:

I. Miejsce – drużyna Gimnazjum w Zespole Szkół w Świętoniowej:
- Krystian Biały, Przemysław Chmura, Marcin Szular,

II. Miejsce – drużyna Gimnazjum w Zespole Szkół w Zarzeczu: 
- Jakub Goch, Michał Słysz, Patryk Magoń,

III. Miejsce – drużyna Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiegow Przeworsku:
- Patryk Kołodziej, Wojciech Jaśkowiec, Sebastian Sekreta,

IV. Miejsce – drużyna Gimnazjum im. bł. Augusta Czartoryskiego w Sieniawie:
- Friedrich Molteni, Paweł Warcaba, Damian Mucha,

V. Miejsce – drużyna Gimnazjum w Zespole Szkół w Gaci im. ks. Bronisława Markiewicz:
- Bartłomiej Szlęk, Konrad Kędzior, Kamil Kuźniar,

VI. Miejsce – drużyna Gimnazjum z Zespołu Szkolno - Gimnazjalnym im. Św. Jana Kantego w Pantalowicach: 
- Marcin Osmyk, Oskar Siuta, Alina Zięba,

VII. Miejsce – drużyna Gimnazjum w Zespole Szkół  im. Jana Pawła II w  Jaworniku Polskim: 
- Michał Biały, Agnieszka Pinkowicz, Mateusz Pelc.

Zwycięskie drużyny otrzymały z rąk Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Przeworsku nadkom. Artura Szkodziński, Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Przeworsku podinsp. Franciszka Kantor, Komendanta Straży Miejskiej w Przeworsku Roberta Dybaś, Prezesa Stowarzyszenia Przeworsk - Powiat Bezpieczny Pana Zbigniewa Mierzwa oraz Członka Zarządu Powiatu Przeworskiego Pana Jana Pieniążek - puchary, okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wyłoniono także indywidualnych zwycięzców, którzy uzyskali największą liczbę punktów w Turnieju. Okazali się nimi: Patryk Jamroży ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu oraz Marcin Szular z Gimnazjum w Świętoniowej.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Prezes Stowarzyszenia Przeworsk - Powiat Bezpieczny Pan Zbigniew Mierzwa uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Komendzie Powiatowej Policji w Przeworsku z dyrektorami oraz opiekunami drużyn ze szkół, które uczestniczyły w eliminacjach powiatowych do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym  w dniu 22.06.2012r.

 

Podczas spotkania Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku insp. Ryszard Kula złożył wyrazy uznania i podziękowania dla przedstawicieli szkół za pracę w zakresie rozpowszechniania wśród młodzieży wiedzy dotyczącej przepisów ruchu drogowego. Komendant jednocześnie zwrócił uwagę, że praca pedagoga, jest bardzo trudna, a zarazem bardzo ważna w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, na które narażona jest młodzież.

Uroczyste spotkanie było okazją do podkreślenia, że dzięki współpracy Policji z placówkami oświatowymi i działaniom prewencyjnym, młodzież mobilizowana jest do pozytywnej aktywności, w tym do poszerzanie wiedzy nie tylko z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale również z zakresu bezpiecznych zachowań w wielu sytuacjach życiowych.