POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

 

                                     

 

BEZPŁATNA POMOC

 

 DLA OSÓB

 

POKRZYWDZONYCH


 

PRZESTĘPSTWEM

 

 

ORAZ OSOBOM IM NAJBLIŻSZYM

 

  

 

POMOCOWY TELEFON CAŁODOBOWY:

 

 

531 995 236

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk; uprzejmie informuje, iż od 1.01.2016r. do 31.12.2016r.  realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministra Sprawiedliwości  w Warszawie oraz ze środków własnych Stowarzyszenia -
w zakresie:

 

-               organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie
i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;

-               pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności;

-               pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie
art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

-               organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

-               finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

-               usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

-               finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych
z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-9;

-               pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

-               pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

-               finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;

-               finansowanie kosztów wyjazdu:

a)             osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,

b)             uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje - podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4.

 

 

 POBIERZ WNIOSEK

Ubiegający się o pomoc o dofinansowanie składa wniosek wraz z dokumentami (wniosek do pobrania w OPdOPP w Przeworsku, Filiach, Punktach Mobilnych oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny i  Ministerstwa Sprawiedliwości).

 


HARMONOGRAM PRACY

OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM                            W PRZEWORSKU

– świadczenia pomocy obowiązujące przez cały rok 2016 w:

 

 

OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM W PRZEWORSKU - lokal Siedziby Głównej Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny,

ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk, III piętro, pokój nr 32, 33.

 

PRAWNIK: wtorek: 17.00-20.00, środa: 8.00-11.00 oraz w trzecią sobotę: 8.00-12.00, 
PSYCHOLOG: poniedziałek: 16.00-20.00, piątek: 15.00-19.00 oraz w drugą sobotę: 8.00-12.00,
OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: poniedziałek i wtorek: 11.00-20.00 oraz w środę, czwartek, piątek: 7.00-16.00,
Dyżur pod telefonem poza siedzibą: 531 995 236 - od środy do piątku w godz.: 16.00-20.00 

 

FILIA OPdOPP – JAROSŁAW

ul. Poniatowskiego 51, 37-500 Jarosław - pokój  nr 101, I piętro. 

 

PRAWNIK: poniedziałek: 16.30-18.30piątek 17.30-18.30 oraz w drugą sobotę: 8.00-12.00,

PSYCHOLOG: czwartek: 13.45-17.45 oraz w trzecią sobotę: 8.00-12.00,

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: poniedziałek: 15.30-16.30, czwartek i piątek: 15.30-17.30.

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP - LUBACZÓW

ul. Rynek 2-3, 37-600 Lubaczów – I piętro.

PRAWNIK: pierwsza środa: 15.00-18.00

PSYCHOLOG: pierwszy wtorek: 13.00-16.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: pierwsza środa: 13.00-15.00

 

         PUNKT MOBILNY OPdOPP – PRZEMYŚL

PL. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl  I - piętro pokój numer 61 
             (budynek Starostwa  Powiatowego w Przemyślu).
PRAWNIK:  druga środa: 14.00-17.00

PSYCHOLOG:  drugi wtorek: 13.00-17.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: druga środa: 12.00-14.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP – ZARZECZE

37-205 Zarzecze 1,  (budynek Centrum Kultury w Zarzeczu- Zabytkowy Pałac).
PRAWNIK: czwarta środa: 15.30-18.30

PSYCHOLOG: czwarty wtorek: 15.30-18.30 

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: czwarta środa: 13.30-15.30FILIA OPdOPP – RZESZÓW

ul.3-go Maja 22, 35-030 Rzeszów – I piętro pokój numer 105, budynek znajduje się w Centrum Miasta - wejście od ul. Fircowskiego.

 

PRAWNIK: wtorek i czwartek: 14.00-16.00 oraz w czwartą sobotę: 8.00-12.00

PSYCHOLOG: środa: 16.00-20.00 oraz w pierwszą sobotę: 8.00-12.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: poniedziałek i wtorek: 7.00-16.00, środa: 16.00-20.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP - SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

ul. Jana Pawła II 29, 39-120 Sędziszów Małopolski - I piętro

PRAWNIK:  drugi czwartek: 10.00-13.00

PSYCHOLOG:  czwarty poniedziałek:  8.30-12.30

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: drugi czwartek: 8.00-10.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP - ROPCZYCE

ul. Sienkiewicza 1, 39-100 Ropczyce,  lokal nr 3  – parter.

PRAWNIK: drugi czwartek: 15.30-18.30

PSYCHOLOG: czwarty poniedziałek: 13.00-17.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: drugi czwartek:  13.30-15.30

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  -  KOSINA
Gmina Łańcut, 37-112 Kosina 211 – pokój na parterze (budynek Dom Społeczny w Kosinie, Centrum Kultury Gminy Łańcut).

PRAWNIK: czwarty czwartek: 14.00-18.00

PSYCHOLOG: czwarta środa: 15.00-18.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: czwarty czwartek: 12.00-14.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  - MIELEC

ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Mielcu parter pokój nr 4.

PRAWNIK: pierwszy czwartek: 14.00-17.00

PSYCHOLOG: pierwsza środa: 12.00-16.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: pierwszy czwartek: 12.00-14.00

 

FILIA OPdOPP  - KROSNO

ul. Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno – II piętro 

(budynek Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie).

PRAWNIK: pierwszy piątek: 15.00-19.00 oraz w pierwszą sobotę: 8.00-12.00,

PSYCHOLOG
: pierwszy środa: 12.00-16.00 oraz w trzecią sobotę: 8.00-12.00,

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: pierwszy piątek: 9.00-15.00 oraz w pierwszą sobotę: 12.00-16.00.

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  - JASŁO

ul. Bednarska 6, 38-200 Jasło - II piętro.

PRAWNIK: drugi piątek: 14.00-18.00

PSYCHOLOG: trzeci piątek: 15.00-19.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: drugi piątek: 10.00-18.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  - TYRAWA WOŁOSKA

Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska, pokój w budynku Urzędu Gminy.

PRAWNIK: trzeci piątek: 11.00-15.00

PSYCHOLOG: trzeci piątek: 11.00-15.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: trzeci piątek: 7.00-15.00.

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  - USTRZYKI DOLNE

ul. Kopernika 37, 38-200 Ustrzyki Dolne –  parter pokój nr 12b w budynku Urzędu Miejskiego.

PRAWNIK: czwarty piątek: 11.00-15.00

PSYCHOLOG: czwarty piątek: 11.00-15.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: czwarty piątek: 7.00-11.00

 

FILIA OPdOPP – STALOWA WOLA

ul. 1-sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola I piętro (budynek ZSP Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki „Budowlanka”, wejście od strony torów kolejowych).

PRAWNIK: poniedziałek: 13.00-18.00 oraz w pierwszą sobotę 8.00-12.00
PSYCHOLOG: II, III, IV, V poniedziałek: 8.00-12.00 oraz w  drugą sobotę 8.00-12.00
OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: poniedziałek: 11.00-13.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  -  TARNOBRZEG

ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg, pokój nr 18 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.

PRAWNIK: pierwsza środa: 12.00-17.00

PSYCHOLOG: drugi poniedziałek: 9.00-12.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: pierwsza środa: 10.00-12.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  -  GORZYCE

ul. 11-go Listopada 12, 39-432 Gorzyce - pokój w budynku Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach.

PRAWNIK: drugi wtorek: 13.00-18.00

PSYCHOLOG: drugi czwartek: 13.00-16.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: drugi wtorek: 11.00-13.00


 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  -  RUDNIK NAD SANEM

ul. Rzeszowska 35, 37-420 Rudnik nad Sanem  CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ OŚRODEK INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ.

PRAWNIK: trzeci wtorek: 13.00-18.00

PSYCHOLOG: pierwszy poniedziałek: 8.00-12.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: trzeci wtorek: 11.00-13.00

 

PUNKT MOBILNY OPdOPP  -  KRZESZÓW

ul. Rynek 2, 37-418 Krzeszów - pokój w budynku Urzędu Gminy.

PRAWNIK: czwarty wtorek: 10.00-15.00

PSYCHOLOG: czwarty czwartek: 12.00-15.00

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU: czwarty wtorek: 8.00-10.00.

 

 

 

 

 W dniu 22.02.2016 r. Koordynator Projektu Zbigniew Mierzwa, Prezes Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny zorganizował II   Wojewódzką Konferencję, która odbyła się w Międzynarodowym Dniu Ofiar Przestępstw – 22 luty 2016 r. inaugurując Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości pt.: „Wzmocnienie działań w kształtowaniu systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem” w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku. W 2015 roku pierwsza Konferencja Wojewódzka odbyła się w Rzeszowie w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego. Celem Konferencji było zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.  

Prezes Stowarzyszenia Przeworsk - Powiat Bezpieczny Zbigniew Mierzwa powitał zaproszonych gości i przedstawił realizowany projekt, który skierowany jest do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych. Świadczona przez Stowarzyszenie wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w ramach realizowanych projektów wpływa pozytywnie na przezwyciężenie skutków przestępstwa, mając na celu wyeliminować zagrożenia bądź ograniczać ich skutki.

Wykład inaugurujący wygłosiła Pani dr Sylwia Pelc, Rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno - Ekonomicznej w Rzeszowie, Mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, którego tematem było „Mediacje - szansą na pomoc ofiarom przestępstw”.

Natomiast „Działania Policji podejmowane na rzecz wspierania ofiar przestępstw” zaprezentowała podkom. Elżbieta Siupik oraz podinsp. Alina Pieniążek z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Stan Bezpieczeństwa na terenie powiatu przeworskiego omówiła mł. asp. Ewelina Wrona z Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku.

Prezes Stowarzyszenia Pan Zbigniew Mierzwa poinformował, że osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły dodatkowo skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz innych przedstawicieli różnych zawodów iśrodowisk prawniczych z terenu województwa podkarpackiego.

W dniach od 22 do 27 lutego 2016 r. zainteresowane osoby pokrzywdzone będą mogły zgłaszać się o pomoc do Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Przeworsku oraz w Filiach i Mobilnych Centrach Pomocy na terenie województwa podkarpackiego. W Ośrodku będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 13.00. Dyżury te będą miały charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, przedstawicieli: Sądów, Prokuratury, Policji, Izby Komorniczej, Izby Radców Prawnych, Rady Adwokackiej, Kuratorów, Notariuszy jako partnerzy międzyinstytucjonalni.

Na Konferencji uczestnicy (z całego terenu województwa podkarpackiego) otrzymali materiały informacyjno - edukacyjne dotyczące "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" oraz materiały informacyjne dotyczące realizowanego projektu pomocowego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministra Sprawiedliwości w Warszawie, który realizowane jest przez Stowarzyszenie w ramach prowadzonego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, jego Filiach i Mobilnych Centrach Pomocy.

Na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Zbigniewa Mierzwy wzięli udział m.in.: przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego, Sądów, Prokuratury, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wraz z Komendantami Miejskimi i Powiatowymi Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie wraz z Komendantami Powiatowymi,  Prezes Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, Okręgowej Izby Radców Prawnych, Izby Komorniczej w Rzeszowie, Okręgowej Służby Więziennej w Rzeszowie wraz z Dyrektorami Zakładów Karnych w woj. podkarpackim, Prezydenci Miast, Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie, Kuratorzy Sądowi, z terenu województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele wszystkich środowisk pomocowych aktywnie zaangażowanych w pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Serdeczne podziękowania za zaproszenie do wzięcia udziału w II Wojewódzkiej Konferencji z okazji uroczystej inauguracji „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” na ręce Prezesa Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny oraz do uczestników Konferencji złożyli: Pan Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pan Stanisław Piotrowicz Poseł na Sejm RP, Pani Krystyna Wróblewska Poseł na Sejm RP, Pan Mieczysław Miazga Poseł na Sejm RP, Pan Mieczysław Golba Senator RP, Pan Aleksander Bobko Senator RP, Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart oraz Pani Agnieszka Dąbrowiecka Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka wraz z pracownikami DWMiPC, którzy ze względu na wcześniej zaplanowane obowiązki nie mogli uczestniczyć w Konferencji.

Na zakończenia Konferencji odbył się panel dyskusyjny. 

 

 

 

 

 

 

 Program Wojewódzkiej Konferencji

w Międzynarodowym Dniu Ofiar Przestępstw – 22 luty 2016 r.

inauguracja

Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości

 

„Wzmocnienie działań w kształtowaniu systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”

Przeworsk, 22 luty 2016 rok

 

 

10.30 – 11.00                      - Rejestracja uczestników Konferencji

11.00 - 11.30                        - Otwarcie Konferencji i powitanie uczestników  - Prezes  Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny - Zbigniew Mierzwa

11.30-12.00                         - Wystąpienia zaproszonych Gości

12.00 – 12.40                     - Wykład inaugurujący: „Mediacje – szansą na pomoc ofiarom przestępstw” -  
  Pani dr Sylwia Pelc Rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno – Ekonomicznej w Rzeszowie, Mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

12.40 – 13.00                  - „Działania Policji podejmowane na rzecz wspierania ofiar przestępstw” - Pani podkom. Elżbieta Siupik - Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

13.00-14.15                        - Panel dyskusyjny

14.15- 14.25                        - Podsumowanie Konferencji.

                                               Po zakończeniu Konferencji – catering.

 

STOWARZYSZENIE PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY
ul. Lwowska 16,  37-200 Przeworsk, tel 531 995 236

POMOCOWY TELEFON CAŁODOBOWY   531 995 236


e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    www.przeworskbezpieczny.pl
KRS 0000230557

 ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ


 

 

 

 

 BEZPŁATNA POMOC

 DLA OSÓB

POKRZYWDZONYCH

PRZESTĘPSTWEM


I CZŁONKOM ICH RODZIN 

  

 

POMOCOWY TELEFON CAŁODOBOWY:

 

 

531 995 236

 

 

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk; uprzejmie informuje, iż od 1.01.2015r. do 31.12.2015r.  realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministra Sprawiedliwości w Warszawie – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. z 11 lutego 2014 r. poz.189) oraz ze środków własnych Stowarzyszenia - w zakresie:

  1. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
  2. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
  3. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
  4. pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
  5. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
  6. dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
  7. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;
  8. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
  9. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

 

Pobierz wniosek

 

Ubiegający się o pomoc o dofinansowanie składa wniosek wraz z dokumentami (wniosek do pobrania w siedzibie głównej Stowarzyszenia, Filiach oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny i  Ministerstwa Sprawiedliwości).

 

HARMONOGRAM PRACY STOWARZYSZENIA PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY – świadczenia pomocy obowiązujące przez cały rok 2015 w:

 

 

1. STOWARZYSZENIE PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY w Przeworsku

ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk, III - piętro pokój numer 32

POMOCOWY TELEFON CAŁODOBOWY: 531 995 236

tel. 16 648 22 65, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. www.przeworskbezpieczny.pl

Koordynator Projektu- mgr inż. ZBIGNIEW MIERZWA - od poniedziałku do piątku: 7.00-12.00

pomocowy telefon całodobowy: 531 995 236

Osoba pierwszego kontaktu: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

Dyżur pod telefonem poza siedzibą: 531 995 236 - od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00

Prawnik: wtorek i czwartek: 16.00-20.00 oraz w I sobotę w godz. 8.00-12.00

Psycholog: poniedziałek i piątek: 16.00-20.00 oraz w II sobotę w godz. 8.00-12.00

Wolontariusze: poniedziałek: 15.00-18.00, wtorek: 16.00-20.00, czwartek: 16.00-18.00


2. Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny – Filia w Jarosławiu

ul. Poniatowskiego 57, 37-500 Jarosław - pokój na I piętrze (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu)

prawnik: wtorek: 14.00-18.00 oraz w IV sobotę 8.00-12.00

psycholog: środa: 13.00-17.00 oraz w I sobotę 8.00-12.00

osoba pierwszego kontaktu: wtorek 9.00-13.00, czwartek: 10.00-12.00

koordynator zadania: w IV sobotę: 8.00-12.00

 

3. Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny – Filia we wsi Kosina , Gmina Łańcut 

37-112 Kosina 211 – pokój na I piętrze (budynek Dom Społeczny w Kosinie, Centrum Kultury Gminy Łańcut) – w II i IV tydzień każdego miesiąca:

prawnik: czwartek: 15.00-19.00 oraz w IV sobotę 8.00-12.00

psycholog: środa: 15.00-19.00 oraz w II sobotę 8.00-12.00

osoba pierwszego kontaktu: wtorek: 16.30-18.30

koordynator zadania: w II wtorek każdego miesiąca 16.30-18.30

 

4.Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny – Filia w Krośnie

ul. Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno – II piętro (budynek Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie) -  w I i III tydzień każdego miesiąca:

prawnik: piątek: 15.00-19.00 oraz w III sobotę 8.00-12.00

psycholog: wtorek: 15.00-19.00 oraz w I sobotę 8.00-12.00

osoba pierwszego kontaktu: wtorek: 13.00-15.00, piątek: 9.00-15.00

koordynator zadania: w I wtorek miesiąca 15.00-18.00, w III piątek miesiąca 14.00-17.00

 

 

5. Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny – Filia w Lubaczowie

ul. Rynek 2-3, 37-600 Lubaczów – I piętro: w II i IV tydzień każdego miesiąca:

prawnik: piątek: 14.00-18.00 oraz w I sobotę 8.00-12.00

psycholog: czwartek: 15.00-19.00 oraz w III sobotę 8.00-12.00

osoba pierwszego kontaktu: piątek: 10.00-14.00

koordynator zadania: w II piątek każdego miesiąca 14.00-17.00, w I sobotę miesiąca 8.00-12.00

 

6. Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny – Filia w Mielcu 
ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec – pokój nr 4 (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu) :

w II i IV tydzień każdego miesiąca :

prawnik: środa: 13.00-17.00

psycholog: piątek: 11.00-17.00

osoba pierwszego kontaktu: środa: 9.00-13.00

koordynator zadania: w III poniedziałek każdego miesiąca 14.00-17.00, w IV środę każdego miesiąca 14.00-17.00

 

7. Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny – Filia w Przemyślu 
Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl I - piętro pokój numer 61 (budynek Starostwa Powiatowego w Przemyślu)

prawnik: środa: 13.00-17.00 oraz w II sobotę 8.00-12.00

psycholog: wtorek: 13.00-17.00 oraz w III sobotę 8.00-12.00

osoba pierwszego kontaktu: poniedziałek: 13.00-17.00, wtorek 9.00-13.00, piątek: 13.00-17.00

wolontariusz: poniedziałek: 10.00-13.00

koordynator zadania: w I i IV poniedziałek każdego miesiąca 14.00-17.00

 

 

8. Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny – Filia w Ropczycach

39-100 Ropczyce, ul. Sienkiewicza 1, lokal 3 - parter

prawnik: środa: 14.00-18.00 w I i III tydzień każdego miesiącao raz w II sobotę 8.00-12.00

psycholog: czwartek: 12.00-19.00 w IV tydzień każdego miesiąca oraz w IV sobotę 8.00-12.00

osoba pierwszego kontaktu: środa: 10.00-14.00 w I i III tydzień każdego miesiąca

koordynator zadania: w IV wtorek każdego miesiąca 15.00-18.00, w II sobotę każdego miesiąca 8.00-12.00

 

9. Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny – Filia w Stalowej Woli
ul. 1-sierpnia 26, 37- 450 Stalowa Wola, - I piętro (budynek ZSP Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki „Budowlanka” , wejście od strony torów kolejowych) 

prawnik: poniedziałek i wtorek: 16.00-18.00 w I, II, III tydzień każdego miesiąca oraz w I sobotę 8.00-12.00

psycholog: piątek: 13.00-19.00 w I i III tydzień każdego miesiąca, oraz w II sobotę 8.00-12.00

osoba pierwszego kontaktu: poniedziałek i wtorek: 14.00-16.00 w I, II, III tydzień każdego miesiąca

koordynator zadania: w II poniedziałek każdego miesiąca 14.00-17.00, w III wtorek każdego miesiąca 15.00-17.00

 

10. Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny – Filia w Tarnobrzegu 
ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg – pokój nr 1 (budynek Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu) - w II i III tydzień każdego miesiąca:

prawnik: środa: 13.00-17.00 oraz w II sobotę 8.00-12.00

psycholog: czwartek: 13.00-19.00oraz w III sobotę 8.00-12.00

osoba pierwszego kontaktu: środa: 11.00-13.00

koordynator zadania: w II środę każdego miesiąca 14.00-17.00, w III sobotę każdego miesiąca 8.00-12.00

11. Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny – Punkt Stały w Sanoku 
38-500 Sanok, ul. Jezierskiego 21 – I piętro (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku) - 
w III tydzień każdego miesiąca:

prawnik: środa: 15.00-19.00

psycholog: czwartek: 16.30-20.30

osoba pierwszego kontaktu: czwartek: 15.30-16.30

koordynator zadania: w III środę każdego miesiąca 14.00-17.00

 

12. Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny – Punkt Mobilny we wsi Laszki

37-543 Laszki 36 (budynek przy Urzędzie Gminy w Laszkach – pomieszczenia administrowane przez Spółdzielnię Socjalną w Laszkach) - w III czwartek każdego miesiąca:

prawnik, psycholog oraz koordynator zadania: czwartek: 16.00-19.00
osoba pierwszego kontaktu: czwartek: 17.00-19.00

 

13. Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny – Punkt Mobilny w Tryńczy

37-204 Tryńcza 381 ( budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy)- w II czwartek każdego miesiąca:

prawnik, psycholog oraz koordynator zadania: czwartek: 16.00-19.00
osoba pierwszego kontaktu: czwartek: 17.00-19.00

 

14.Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny – Punkt Mobilny we wsi Zarzecze

37-205 Zarzecze 1 (budynek Centrum Kultury w Zarzeczu- Zabytkowy Pałac) - w IV czwartek każdego miesiąca:

prawnik, psycholog oraz koordynator zadania: czwartek: 16.00-19.00
osoba pierwszego kontaktu: czwartek: 17.00-19.00

 

15. Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny – Punkt Stały w RUDNIKU NAD SANEM

ul. Rzeszowska 35, 37-420 Rudnik nad Sanem (CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ): 
w I środę każdego miesiąca:

prawnik: środa: 13.00-17.00
osoba pierwszego kontaktu: środa: 9.00-13.00
koordynator zadania: środa: 14.00-17.00 

 

 „Współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja z okazji

Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

z udziałem Pana Wojciecha Węgrzyna Podsekretarza Stanu

w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie.

  

W dniu 20 lutego 2015 r. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,  Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny zorganizowało uroczystą Konferencję inaugurującą „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, w której na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Zbigniewa Mierzwy wzięli udział m.in.: Pan Wojciech Węgrzyn Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, Pan Zbigniew Śnigórski Prezes Sądu Apelacyjnego wraz z Prezesami Sądów Okręgowych i Rejonowych, Pani prok. Małgorzata Janiszewska – Haśko Zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Rzeszowie wraz z Prokuratorami Okręgowymi i Rejonowymi, Pan Komisarz Andrzej Dragan – Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wraz z Komendantami Miejskimi i Powiatowymi Policji, Pan nadbryg. Bogdan Kuliga Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie wraz z Komendantami Miejskimi i Powiatowymi, Urząd Marszałkowski reprezentował Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Pan Edward Preisner oraz Dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu Pani Lucyna Sokołowska, Pan dr prawa Piotr Blajer Prezes Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, Pan Jacek Wróbel V-ce Prezes Izby Komorniczej w Rzeszowie, Pan płk. Andrzej Leńczuk Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Rzeszowie wraz z Dyrektorami Zakładów Karnych w woj. podkarpackim, Pan Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna, Pan Andrzej Gutkowski V-ce Prezydent Miasta Rzeszowa, Pan dr n. med. Dariusz Sobieraj i Pan Tomasz Bury Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele wszystkich środowisk pomocowych aktywnie zaangażowanych w pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Ministerstwie Sprawiedliwości w 2000 roku zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce ten dzień jest również ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy Ustawy z dnia 12 lutego 2003r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz.U. nr 59 poz. 517).

Na terenie województwa podkarpackiego Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny w Przeworsku, zainicjowało po raz pierwszy obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” organizując uroczystą Konferencję w przeddzień Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw. 

Prezes Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny Zbigniew Mierzwa zaprezentował działania realizowane przez Stowarzyszenie wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości w Warszawie na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz zwrócił  szczególną uwagę na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W ramach tegorocznych obchodów „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, osoby te będą mogły dodatkowo  skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych w zakresie niezbędnym dla realizacji ich uprawnień procesowych m.in. przez prawników, psychologów, prokuratorów, policjantów i komorników, którzy wraz ze specjalistami Stowarzyszenia będą udzielali porad na terenie działania Stowarzyszenia oraz w jego Filiach
i Punktach Mobilnych na terenie województwa podkarpackiego oraz w ich jednostkach macierzystych.

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny od 2005 roku jest organizacją pożytku publicznego non profit, która bezpłatnie pomaga osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin. Prezes Stowarzyszenia Pan Zbigniew Mierzwa przedstawił zakres działań pomocowych realizowanych od 2012 roku przez Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości w Warszawie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w ramach Otwartych Konkursów na powierzenie zadań pomocowych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministra Sprawiedliwości w Warszawie.

Biorący udział w Konferencji Wiceminister Sprawiedliwości Pan Wojciech Węgrzyn podkreślił, iż tegoroczna formuła Tygodnia Pomocy różni się od tych z lat poprzednich, a mianowicie opiera się bowiem głównie na działaniu Ośrodków Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, które od 23 do 28 lutego br. prowadzić będą w swoich placówkach interdyscyplinarne dyżury dla osób pokrzywdzonych, a pomoc ta polegać będzie głównie na informacji prawnej, której będą udzielać nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy i funkcjonariusze Policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego, a w zakresie postępowania wykonawczego będą udzielać informacji kuratorzy sądowi i komornicy.  Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

Wojewoda Podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz – Śmigielska poinformowała, że w obchody te włączyło się szereg instytucji pomocowych podległych wojewodzie, po to aby wskazać pokrzywdzonym kierunek działania w walce o ich prawa i poczucie godności współdziałając ze Stowarzyszeniem Przeworsk – Powiat Bezpieczny.

Dla uczestników Konferencji przedstawiono bilans działań pomocowych, udzielanych przez Policję i Straż Pożarną osobom pokrzywdzonym w naszym województwie. Prezentacji działań pomocowych dla osób pokrzywdzonych dokonał Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Pan nadbryg. Bogdan Kuliga. Pani podinsp. Alina Pieniążek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przedstawiła obszerny materiał dotyczący problematyki pomocowej ze strony Policji dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W dyskusji Prokuratorzy, Sędziowie, Służba Więziennictwa oraz Policjanci wyrazili wzajemną troskę o losy osób pokrzywdzonych, a także z niepokojem wyrazili opinię, iż nasila się fala przemocy w rodzinie,  mając świadomość, że jest to dopiero początek wielkiej skali ujawniania się tego rodzaju przestępstwa. Wzmożona edukacja ze strony organizacji pozarządowych oraz instytucji pomocowych o uprawnieniach osób pokrzywdzonych pozwoli na szybsze ujawnianie przestępstw,  a co za tym idzie szybsze ukaranie sprawcy co zapobiegnie dalszym tragicznym skutkom w życiu codziennym rodziny. Podkreślano również znaczenie działań terapeutycznych – prowadzonych przez Służbę Więzienną i ich rolę w eliminowaniu przyczyn przemocy domowej i przestępstw związanych z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków osadzonych osób .

Konferencja miała na celu również przeprowadzenie akcji informacyjnej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz zintegrowania wszystkich instytucji pomocowych i organizacji pozarządowych, tak aby wszyscy włączyli się w tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, a ich zaangażowanie oraz wsparcie działań na rzecz ofiar przestępstw było na co dzień widoczne i przynosiło oczekiwane rezultaty jakim jest przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa każdego obywatela, a szczególnie będącego w zagrożeniu. Przebieg Konferencji był relacjonowany przez środki masowego przekazu tj. TVP Rzeszów, Radio Rzeszów oraz prasę regionalną .

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny pragnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom Konferencji, a szczególnie Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Panu Wojciechowi Węgrzynowi oraz władzom województwa podkarpackiego za wsparcie w Konferencji. 

 

         

 

 


Podkategorie