POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ

  

Od 2005 roku

STOWARZYSZENIE PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY

udzieliło pomocy i wsparcia w 14 236 przypadkach.

 

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny

powstało w 2005 roku aby nieść pomoc osobom poszkodowanym 
w wpadkach komunikacyjnych. 

Od 31.08.2005r. posiada Status Organizacji Pożytku Publicznego. 
Numer KRS: 0000230557

 

 

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań służących w szczególności poprawie stanu bezpieczeństwa lokalnej społeczności, min:. pomoc osobom pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych, bezpieczeństwo komunikacyjne, przeciwdziałanie narkomanii i przemocy oraz przestępczości i demoralizacji nieletnich, wspieranie aktywności społecznej, promocji zdrowia, praworządności, szkolnictwa, ochrony ładu i porządku publicznego, udzielanie pomocy osobom fizycznym i prawnym.

 

 

Stowarzyszenia działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA:

1/ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

2/ ZARZĄD

3/ KOMISJA REWIZYJNA.

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA WYKONUJE SWOJĄ PRACĘ SPOŁECZNIE.

 

 ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ

  

CERTYFIKAT  SOW-ik `2015

dla

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny 
 

10 grudnia br. w Sali Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu odbyła się Uroczysta Gala podsumowująca międzynarodową Kampanię Biała Wstążka `2015  II edycja Konkursu SOW-ika.

Gala była okazją do wręczenia statuetek „SOW-ika” tym osobom i instytucjom, które w sposób szczególny wyróżniają się i angażują w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego. „Nagroda ta jest częścią misji naszego Ośrodka, wyrażeniem wdzięczności, przekazaniem podziękowań tym, których na co dzień być może nie widać, a jednak każdego dnia z zaangażowaniem i sercem wspierają osoby krzywdzone i doświadczające przemocy” – mówił Pan Piotr Hryniszyn Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w KorytnikachPrzychylność tych osób i ich aktywna postawa pozwalają pokrzywdzonym odbudować wiarę, nadzieję, a także pokazać, że mogą oni zmienić swoje życie, poprawić swój los i mieć poczucie bezpieczeństwa.

Statuetkę „SOW-ika” „za całokształt dotychczasowej działalności pomocowej, profesjonalizm w podejściu do sposobu rozwiązywania problemów związanych m.in. z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, a tym samym pomocy drugiemu człowiekowi, szczególne zaangażowanie w całym Województwie Podkarpackim oraz aktywną postawę godną uwagi i naśladowania” w imieniu Kapituły Konkursowej wręczył dla Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny Dyrektor Piotr Hryniszyn. Statuetkę odebrali Prezes Stowarzyszenia Zbigniew Mierzwa oraz Dyrektor Joanna Krajnik.

Starosta Przemyski Pan Jan Pączek Członek Kapituły  życzył wiele satysfakcji 
i uznania z pracy na rzecz osób pokrzywdzonych. Podkreślił, iż wciąż jest zapotrzebowanie na osoby, które niosą pomoc wszystkim poszkodowanym. Niestety nadal w naszym kraju dzieje się tak, że przestępca jest panem i władcą, a ofiara tej przemocy musi często opuszczać dom, uciekać, chronić się m.in.: w takich ośrodkach jak ten w Korytnikach. To wszystko nie jest normalne, nie jest uczciwe, nie jest godne losu człowieka.

Podsumowanie uroczystej Gali uświetniło przedstawienie „Chłopiec i drzewo” w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum przy SOSW nr 1 w Przemyślu, występ taneczny „Tańczące Mikołajki” uczniów klasy II SP nr 4 oraz „Cygański Tabor” taneczno – wokalny występ grupy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach.

 

Konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki” organizowany jest, jako cześć  międzynarodowej Kampanii „Białej Wstążki” prowadzonej w dniach międzynarodowej kampanii 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć, która obchodzona jest na całym świecie w dniach od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień na Rzecz Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka). Kampanię Białej Wstążki w 1991 roku w Kanadzie zainicjowała grupa mężczyzn 
w drugą rocznicę masakry w Montrealu. Przypinając do piersi białą wstążkę, mężczyzna składa osobiste przyrzeczenie, że nigdy nie będzie stosował przemocy wobec kobiet lub dziewcząt, że nie będzie jej tolerował ani przymykał na nią oczu.

 

ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ