POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

CERTYFIKAT  SOW-ik `2015

dla

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny 
 

10 grudnia br. w Sali Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu odbyła się Uroczysta Gala podsumowująca międzynarodową Kampanię Biała Wstążka `2015  II edycja Konkursu SOW-ika.

Gala była okazją do wręczenia statuetek „SOW-ika” tym osobom i instytucjom, które w sposób szczególny wyróżniają się i angażują w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego. „Nagroda ta jest częścią misji naszego Ośrodka, wyrażeniem wdzięczności, przekazaniem podziękowań tym, których na co dzień być może nie widać, a jednak każdego dnia z zaangażowaniem i sercem wspierają osoby krzywdzone i doświadczające przemocy” – mówił Pan Piotr Hryniszyn Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w KorytnikachPrzychylność tych osób i ich aktywna postawa pozwalają pokrzywdzonym odbudować wiarę, nadzieję, a także pokazać, że mogą oni zmienić swoje życie, poprawić swój los i mieć poczucie bezpieczeństwa.

Statuetkę „SOW-ika” „za całokształt dotychczasowej działalności pomocowej, profesjonalizm w podejściu do sposobu rozwiązywania problemów związanych m.in. z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, a tym samym pomocy drugiemu człowiekowi, szczególne zaangażowanie w całym Województwie Podkarpackim oraz aktywną postawę godną uwagi i naśladowania” w imieniu Kapituły Konkursowej wręczył dla Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny Dyrektor Piotr Hryniszyn. Statuetkę odebrali Prezes Stowarzyszenia Zbigniew Mierzwa oraz Dyrektor Joanna Krajnik.

Starosta Przemyski Pan Jan Pączek Członek Kapituły  życzył wiele satysfakcji 
i uznania z pracy na rzecz osób pokrzywdzonych. Podkreślił, iż wciąż jest zapotrzebowanie na osoby, które niosą pomoc wszystkim poszkodowanym. Niestety nadal w naszym kraju dzieje się tak, że przestępca jest panem i władcą, a ofiara tej przemocy musi często opuszczać dom, uciekać, chronić się m.in.: w takich ośrodkach jak ten w Korytnikach. To wszystko nie jest normalne, nie jest uczciwe, nie jest godne losu człowieka.

Podsumowanie uroczystej Gali uświetniło przedstawienie „Chłopiec i drzewo” w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum przy SOSW nr 1 w Przemyślu, występ taneczny „Tańczące Mikołajki” uczniów klasy II SP nr 4 oraz „Cygański Tabor” taneczno – wokalny występ grupy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach.

 

Konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki” organizowany jest, jako cześć  międzynarodowej Kampanii „Białej Wstążki” prowadzonej w dniach międzynarodowej kampanii 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć, która obchodzona jest na całym świecie w dniach od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień na Rzecz Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka). Kampanię Białej Wstążki w 1991 roku w Kanadzie zainicjowała grupa mężczyzn 
w drugą rocznicę masakry w Montrealu. Przypinając do piersi białą wstążkę, mężczyzna składa osobiste przyrzeczenie, że nigdy nie będzie stosował przemocy wobec kobiet lub dziewcząt, że nie będzie jej tolerował ani przymykał na nią oczu.

 

ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ

 

 

 

 

Od 2005 roku

STOWARZYSZENIE PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY

udzieliło pomocy i wsparcia w 14 236 przypadkach.

 

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny

powstało w 2005 roku aby nieść pomoc osobom poszkodowanym
w wpadkach komunikacyjnych.

Od 31.08.2005r. posiada Status Organizacji Pożytku Publicznego.
Numer KRS: 0000230557

 

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań służących w szczególności poprawie stanu bezpieczeństwa lokalnej społeczności, min:. pomoc osobom pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych, bezpieczeństwo komunikacyjne, przeciwdziałanie narkomanii i przemocy oraz przestępczości i demoralizacji nieletnich, wspieranie aktywności społecznej, promocji zdrowia, praworządności, szkolnictwa, ochrony ładu i porządku publicznego, udzielanie pomocy osobom fizycznym i prawnym.


Stowarzyszenia działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA:

1/ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

2/ ZARZĄD

3/ KOMISJA REWIZYJNA.

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA WYKONUJE SWOJĄ PRACĘ SPOŁECZNIE.