POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny w dniu 18.04.2013r. ufundowało nagrody na Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu przeworskiego. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym jest sprawą nadrzędną i stanowi priorytet w działaniach Policji oraz naszego Stowarzyszenia. Podejmowane działania w organizowanie turniejów, mają na celu popularyzację przepisów ruchu drogowego oraz prawidłowych zachowań wśród dzieci i młodzieży. 

Eliminacje powiatowe do XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odbyły się 18 kwietnia 2013r. w Zespole Szkół w Tryńczy. Organizatorem turnieju była Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku. Do eliminacji powiatowych zgłoszonych zostało osiem drużyn ze szkól podstawowych i osiem z gimnazjów. Wszyscy uczestnicy musieli nie tylko rozwiązać test ze znajomości przepisów ruchu drogowego, ale wykazać się umiejętnością pokonania niełatwego toru przeszkód, który wymagał dobrej techniki jazdy.  Za błędy popełnione na torze zawodnicy otrzymywali punkty karne. Suma punktów całej drużyny, składającej się z trzech zawodników, zdecydowała o  miejscach. Turniej przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych - uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W kategorii szkół podstawowych na podium stanęły drużyny:

  • I miejsce Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Tryńczy
  • II miejsce Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkół w Świętoniowej
  • III miejsce Szkoła Podstawowa im. Ignacego Solarza  z Zespołu Szkół w Gaci

W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyły drużyny:

  • I miejsce Gimnazjum z Zespołu Szkół w Grzęsce
  • II miejsce Gimnazjum z Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Tryńczy
  • III miejsce Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku

Zmagania drużyn uczestniczących w finałach relacjonowali Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola Gminy Tryńcza Beata Tołpa, oraz nauczyciel Zespół Szkół w Tryńczy Grzegorz Bursztyka.

Poza rywalizacjami drużynowymi wyłoniono indywidualnych zwycięzców, którzy uzyskali największą liczbę punktów w Turnieju. Okazali się nimi: Arkadiusz Hanejko ze Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Tryńczy oraz Wojciech Kukulski z Gimnazjum w Grzęsce. Zdobywcy pierwszych miejsc awansowali do eliminacji wojewódzkich. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami, a drużyny które zdobyły pierwsze trzy miejsca nagrodami, które ufundowali: Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch ( MP 3 za I miejsca i ochraniacze za II miejsca), WORD (kaski ochronne), Burmistrz Przeworska Maria Dubrawska - Lichtarska. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku inspektora Ryszarda Kula, Wicestarosty Przeworskiego Leszka Kisiel, Wójta Gminy Tryńcza Ryszarda Jędruch, Komendanta Straży Miejskiej w Przeworsku Roberta Dybaś, Prezesa Stowarzyszenia Przeworsk - Powiat Bezpieczny Zbigniewa Mierzwa oraz Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Przeworsku młodszego aspiranta Mariusza Kubisz. Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny na tą okoliczność ufundowało opaski odblaskowe oraz dyplomy dla każdego uczestnika.